Kategorier
Okategoriserade

Familjevisum

Man kan söka familjevisum om ens maka/förälder/barn är rysk medborgare, men bosatt i Sverige.  Man får alltså ansöka om familjevisum för en gemensam resa till Ryssland.

 

För att ansöka om studentvisum behöver du bifoga dessa dokument med din ansökan:

  • En komplett ifylld ansökningsblankett (finns här)
  • Ditt pass, giltigt minst 6 månader efter hemkomst från Ryssland samt med minst två tomma sidor. Passet får inte vara skadat på något sätt.
  • Ett passfoto, nytaget och välliknande, med ljus bakgrund.
  • Signerad och stämplat intyg på reseförsäkring från din försäkringbolag i original.
  • Ifylld Inbjudan i original (länk till privatinbjudan)
  • Kopia på inbjudarens ryska (internationell) pass
  • Kopia på inbjudarens permanenta uppehållstillstånd eller svenska pass
  • Inbjudarens familjebevis
  • Om inbjudaren bytte efternamn, måste det tydligt framgå i familjebeviset